Afkølingens betydning

Hvis alle på fjernvarmenettet får mere ud af energien i fjernvarmevandet, så vil varmeværket kunne nedbringe omkostningerne til at få vandet varmet op og pumpet rundt.

En god afkøling er til gavn for både økonomien og miljøet i lokalsamfundet.

I eksemplet herunder kan du se, hvad der i princippet sker, når afkølingen ikke er god nok. Alle fire huse får leveret samme mængde varme, nemlig 1 MWh (megawatt-time). Men se lige, hvad der sker med forbruget af fjernvarmevandet, hvis afkølingen ligger på 20°C og derunder! Det stiger voldsomt, og så får varmeværket større omkostninger til opvarmning af fjernvarmevandet.

 Hvad Er God Afkoeling