Okt _0606

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag d. 28 september 2017

August 2017

MEDLEMSORIENTERING

 

Indbydelse til:

Generalforsamling i klubhuset : Torsdag d. 28 september 2017  kl. 19.30

 

Regnskabet for varmeåret 2016/17 kan afhentes på varmecentralen – Parkvej 10 8544 Mørke i kontortiden (onsdag kl. 8.30 – 11.00 ) efter den 25. september

 

Dagsorden på generalforsamlingen

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Orientering om nyt varmeværk
 4. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
 5. Budget for indeværende driftsår fremlægges
 6. Indkomne forslag fra andelshavere
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. På valg er:

 

Hans Chr. Jensen

Bent Knudsen

Kenney Boje Groth

 

 1.  Valg af suppleanter til bestyrelsen
 2.  Valg revisor
 3.  Eventuelt